Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Poradniki

Metoda MAC (Karta Oceny Ręcznych Prac Transportowych)
Metoda MAC wykorzystywana jest przy ręcznych pracach transportowych dla czynności podnoszenia, przenoszenia, a także przy pracach zespołowych. Skupia się na takich czynnikach jak: masa ładunku/częstotliwość przenoszenia, odległość rąk od dolnego odcinka kręgosłupa, podnoszenie w pionie/asymetria tułowia i ładunku, skręcenie tułowia i przechył boczny, ograniczenie postaw, przechwycenie ładunku, stan nawierzchni i czynniki środowiska. W celu bardziej precyzyjnego określenia postawy ciała wykorzystuje się ilustracje, a także schemat.
Czytaj więcej
Jak opracować dokumentację oceny ryzyka zawodowego?
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego musi być sporządzona dla każdego stanowiska pracy znajdującego się w przedsiębiorstwie. Powinna zawierać informacje, które wynikają z procedur zarządzania ryzykiem zawodowym. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego pomaga w określeniu poziomu ryzyka oraz dopasowaniu odpowiednich środków profilaktycznych.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka czynnika zawodowego stwarzanego przez czynnik biologiczny
Czynniki biologiczne składają się z prionów i wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów wewnętrznych, czynników roślinnych i zwierzęcych. W ostatnim czasie największą popularność zyskał koronawirus wywołany przez wirusa SARS-CoV-2 przez, który wprowadzono na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o aktualizacji swojej oceny ryzyka zawodowego o ten czynnik.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego wg normy PN-N-18002
Metoda wg PN-N-18002 jest uniwersalną metodą oceny ryzyka zawodowego. Można ją wykorzystać jeśli mamy do czynienia z czynnikami mierzalnymi i niemierzalnymi. Gdy mowa o czynnikach niemierzalnych nie jest potrzebne użycie wzorów, wykorzystuje się jedynie informacje o prawdopodobieństwie oraz ciężkości zdarzeń scharakteryzowanych za pomocą tabel. Następnie za pomocą matrycy ryzyka na przecięciu poziomów określa się wartość ryzyka. Inaczej jest w przypadku czynników mierzalnych, przy których należy wykonać badania pomiaru środowiska pracy i porównać je z wartościami dopuszczalnymi, jeśli wynik przekracza poziom dopuszczalny, wtedy należy wyznaczyć za pomocą wzoru jego krotność.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny
Czynnik chemiczny można rozdzielić ze względy na skutki oddziaływania oraz sposób oddziaływania. Wchodzi on w grupę czynników szkodliwych ze względu na możliwość przedostania się do układu człowieka za pomocą różnych dróg. Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest pomoc w dobraniu odpowiednich działań i środków ochronnych.
Czytaj więcej
Metoda Wskaźników Kluczowych (KIM – Key Item Method)
Metoda wskaźników kluczowych inaczej zwana metodą KIM jest stosowana dla oceny ryzyka zawodowego związanego z ręcznymi pracami transportowymi. Wykorzystywana jest przy czynnościach takich jak: ciągnięcie i pchanie i/lub podnoszenie, trzymanie i przenoszenie. Przy określaniu parametrów ryzyka bierze się pod uwagę tabelę zawierającą punktacje dla masy produktu, postaw ciała, warunków pracy, czasu, w którym wykonywana jest czynność, a także dla prędkości ruchu.
Czytaj więcej
Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego metodą REBA
Metoda REBA została nazwana szybką metodą pomiaru obciążenia czynnościowego oraz mięśniowo-szkieletowego całego ciała w trakcie wykonywania zadań związanych z pracą. Swoją uwagę skupia na pozycjach ciała (szyi, tułowia, kończyn dolnych, ramion, przedramion, nadgarstka), zakresie ruchu, obciążeniu zewnętrznym, stosowanej sile, intensywności pracy mięśni, a także rodzaju chwytu. Stosowana jest przy stanowiskach wykonujących czynności często w niefizjologicznej, wymuszonej pozycji ciała oraz wymagających dużego wysiłku fizycznego.
Czytaj więcej
Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego metodą OWAS
Metoda OWAS skupia się na określeniu położenia tułowia, ramion, nóg, a także obciążeniu zewnętrznym. Celem metody jest ujawnienie i ewentualna korekta niepożądanych pozycji poprzez modyfikacje stanowisk pracy, a także poinformowanie pracowników o tym jak prawidłowo zapobiegać powstaniu skutków narażenia na zagrożenie. Wykorzystywana jest najczęściej w sytuacjach, gdzie występuje dużo różnych pozycji. W celu wyznaczenia obciążenia należy nadać pozycji odpowiedni kod i za pomocą tabeli określić jego kategorie.
Czytaj więcej
Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego metodą RULA
Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego metodą RULA bierze pod uwagę obciążenie ramienia, przedramienia, nadgarstka, skręcenia nadgarstka, szyi, tułowia i nóg. Metodę tą można zastosować na bardzo różnych stanowiskach pracy od administracyjno-biurowych po pracę wykonywane w bardzo niekorzystnych warunkach pracy. Zaletą metody RULA jest szybkość i łatwość w wykonaniu.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego metodą WPR
Metoda WPR nazwana również metodą wskaźnika poziomu ryzyka jest określana przez prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (A), częstości występowania narażenia (ekspozycji na zagrożenie) (B), rodzaju szkód (największej spodziewanej straty) (C), zakresu szkód (liczby osób narażonych na zagrożenia) (D). Parametry ryzyka zawodowego są szacowane za pomocą tabel, co ułatwia określenie poszczególnego elementu.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego metodą Pięciu Kroków
Ocena ryzyka zawodowego metodą Pięciu Kroków, której pełna nazwa to pięć kroków do oceny ryzyka (ang. Five steps to risk assessment). Składa się z czterech parametrów, które są określane jako: P czyli prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, F jako częstotliwość narażenia (ekspozycji), S następstwo zdarzenia (skutki) oraz I liczba osób narażonych. Wartość tych elementów jest opisana za pomocą tabel, co ułatwia określenie wielkości ryzyka zawodowego.
Czytaj więcej
Oceny ryzyka zawodowego metodą JSA
Ocena ryzyka zawodowego metodą JSA składa się z wielu etapów, charakteryzowana jest za pomocą takich parametrów jak konsekwencja (C) oraz prawdopodobieństwo konsekwencji (P). Wartość P jest określana za pomocą trzech elementów tj. częstotliwość występowania zagrożeń (F), prawdopodobieństwo zdarzenia (O) i możliwości uniknięcia lub ograniczenia szkody (A). Metoda skupia się na regularnych badaniach sposobu pracy maszyn i urządzeń, stanowisku pracy i wykonywanych na nim procesach technologicznych, a także na zagrożeniach na nim występujących.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego metodą PHA
Wstępna analiza zagrożeń (PHA, ang. Preliminary Hazard Analysis) zakłada możliwość powstania wypadku przy pracy oraz w sposób jakościowy szacuje jego możliwe skutki lub utratę zdrowia pracownika. Jest metodą dwuparametrową, która określa stopień szkód oraz prawdopodobieństwo szkody. Parametry są przedstawione za pomocą sześciostopniowych tabel. Często wykorzystywana jest w celu porównania koncepcji projektowych, a także jako składowa dla metod bardziej szczegółowych.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score
Metoda Risk Score jest wskaźnikową matrycową oceną ryzyka zawodowego. Charakteryzuje się dużą popularnością wynikającą z łatwości wykorzystania, do określenia poziomu danego ryzyka wykorzystuje się kilkustopniowe tabele. Parametrami potrzebnymi do wartościowania ryzyka są: potencjalne skutki zdarzenia (S), ekspozycji na zagrożenie (E) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (P). 
Czytaj więcej
Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 415 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-17
ja od lat korzystam z waszych materiałów i jestem bardzo zadowolona
2024-06-07
Jestem bardzo zadowolona
pixel