Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Ocena ryzyka zawodowego

Dzięki ocenie ryzyka zawodowego możliwa jest poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników za pomocą procesu analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego. Powinna ona znajdować się na każdym stanowisku dlatego jest jednym z ważniejszych dokumentów w firmie. Odpowiedzialny za nią jest pracodawca, ale wykonują ją osoby uprawnione lub kompetentny zespół. Wybór metody oceny ryzyka zawodowego jest określany na samym początku i może być zależny od wielu zmiennych.

Dzięki poniższym artykułom ułatwimy Ci dylemat w postaci wyboru najlepszej metody oceny ryzyka zawodowego. Niezależnie od rodzaju parametrów na jakich skupisz się najbardziej, czy to będą konsekwencje jakie wiąże ze sobą wypadek przy pracy, długość ekspozycji na zagrożenie, czy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (metoda Risk Score), czy też będziesz chciał to powiększyć o liczbę osób narażonych (metodę pięciu kroków), a może o możliwość uniknięcia lub ograniczania szkody (metoda analizy bezpieczeństwa pracy – JSA). Jeśli jednak chcesz się skupić tylko na dwóch parametrach jak np. stopień szkód i prawdopodobieństwo szkód zdarzenia, wtedy polecamy metodę PHA. Jeśli myślisz o innym podziale zachęcamy do przyjrzenia się metodom:

  • dedukcyjnym (od ogółu do szczegółu np. metoda analizy drzewa błędu FTA),
  • indukcyjnym (od szczegółu do ogółu - analiza bezpieczeństwa pracy JSA, analiza rodzaju błędu i skutków FMEA itp.),
  • ilościowym (do których zalicza się studium zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP), analiza bezpieczeństwa procesu (PSA)
  • jakościowym podzielone na trzy grupy (matrycowe PHA, PN-N-18002 itp.; wskaźnikowe: Risk Score, WPR, metoda pięciu kroków; grafy ryzyka).

Jak widać jest wiele możliwości kategoryzowania ryzyka, które możesz wybrać. Mamy nadzieję, że dzięki naszym artykułom ułatwimy Ci ten wybór! Pamiętaj, że niezależnie od metody na jakiej się skupisz, najważniejsze jest zdrowie pracowników, a także poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony!

Grafy ryzyka
Ocena ryzyka zawodowego metodą grafu ryzyka jest jakościową metodą, która definiowana jest jako ryzyko prawdopodobieństwa skutków zdarzenia, uszczegółowiona i pokazana za pomocą trzech parametrów ryzyka, tj. czas przebywania w strefie zagrożenia, ukierunkowanie zagrożenia, a także prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia.
Czytaj więcej
Metoda kalkulatora ryzyka
Metoda kalkulatora ryzyka zawodowego definiowana jest jako ocena ryzyka zawodowego, w której poziomuje się ryzyko za pomocą szacowania trzech parametrów, takich jak: prawdopodobieństwo zdarzenia, ekspozycja na zagrożenia oraz jego skutki. Wynik wyznacza się za pomocą nomogramu...
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego na zamówienie
Nasza firma oferuje sporządzenie dla wybranego przez Ciebie stanowiska pracy dokumentację oceny ryzyka zawodowego. Wystarczy tylko zakupić produkty z napisem "na zamówienie", a my skontaktujemy się z Tobą.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego wg normy PN-N-18002
Metoda wg PN-N-18002 jest uniwersalną metodą oceny ryzyka zawodowego. Można ją wykorzystać jeśli mamy do czynienia z czynnikami mierzalnymi i niemierzalnymi. Gdy mowa o czynnikach niemierzalnych nie jest potrzebne użycie wzorów, wykorzystuje się jedynie informacje o prawdopodobieństwie oraz ciężkości zdarzeń scharakteryzowanych za pomocą tabel. Następnie za pomocą matrycy ryzyka na przecięciu poziomów określa się wartość ryzyka. Inaczej jest w przypadku czynników mierzalnych, przy których należy wykonać badania pomiaru środowiska pracy i porównać je z wartościami dopuszczalnymi, jeśli wynik przekracza poziom dopuszczalny, wtedy należy wyznaczyć za pomocą wzoru jego krotność.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego metodą WPR
Metoda WPR nazwana również metodą wskaźnika poziomu ryzyka jest określana przez prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (A), częstości występowania narażenia (ekspozycji na zagrożenie) (B), rodzaju szkód (największej spodziewanej straty) (C), zakresu szkód (liczby osób narażonych na zagrożenia) (D). Parametry ryzyka zawodowego są szacowane za pomocą tabel, co ułatwia określenie poszczególnego elementu.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego metodą Pięciu Kroków
Ocena ryzyka zawodowego metodą Pięciu Kroków, której pełna nazwa to pięć kroków do oceny ryzyka (ang. Five steps to risk assessment). Składa się z czterech parametrów, które są określane jako: P czyli prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, F jako częstotliwość narażenia (ekspozycji), S następstwo zdarzenia (skutki) oraz I liczba osób narażonych. Wartość tych elementów jest opisana za pomocą tabel, co ułatwia określenie wielkości ryzyka zawodowego.
Czytaj więcej
Oceny ryzyka zawodowego metodą JSA
Ocena ryzyka zawodowego metodą JSA składa się z wielu etapów, charakteryzowana jest za pomocą takich parametrów jak konsekwencja (C) oraz prawdopodobieństwo konsekwencji (P). Wartość P jest określana za pomocą trzech elementów tj. częstotliwość występowania zagrożeń (F), prawdopodobieństwo zdarzenia (O) i możliwości uniknięcia lub ograniczenia szkody (A). Metoda skupia się na regularnych badaniach sposobu pracy maszyn i urządzeń, stanowisku pracy i wykonywanych na nim procesach technologicznych, a także na zagrożeniach na nim występujących.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego metodą PHA
Wstępna analiza zagrożeń (PHA, ang. Preliminary Hazard Analysis) zakłada możliwość powstania wypadku przy pracy oraz w sposób jakościowy szacuje jego możliwe skutki lub utratę zdrowia pracownika. Jest metodą dwuparametrową, która określa stopień szkód oraz prawdopodobieństwo szkody. Parametry są przedstawione za pomocą sześciostopniowych tabel. Często wykorzystywana jest w celu porównania koncepcji projektowych, a także jako składowa dla metod bardziej szczegółowych.
Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score
Metoda Risk Score jest wskaźnikową matrycową oceną ryzyka zawodowego. Charakteryzuje się dużą popularnością wynikającą z łatwości wykorzystania, do określenia poziomu danego ryzyka wykorzystuje się kilkustopniowe tabele. Parametrami potrzebnymi do wartościowania ryzyka są: potencjalne skutki zdarzenia (S), ekspozycji na zagrożenie (E) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (P). 
Czytaj więcej
Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 387 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-15
Delikatne opóźnienie w wysyłce.
2024-03-12
Obsługa oki sprawnie i rzetelnie.
pixel