Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Sposoby informowania pracowników o ryzyku zawodowym

2022-04-05
Sposoby informowania pracowników o ryzyku zawodowym

Sposoby informowania pracowników o ryzyku zawodowym - wiadomości ogólne

Przed zapoznaniem pracownika z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy najpierw należy w sumienny sposób przygotować ocenę ryzyka zawodowego, która będzie zawierała wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zagrożeń jakie mogą pojawić się na stanowisku pracy. Ponadto dokumentacja powinna zawierać działania profilaktyczne, których celem jest zmniejszenie oddziaływania czynników na pracownika. Zgodnie z Kodeksem pracy art. 226 pracodawca zobligowany jest do informowania pracowników o ryzyku zawodowym. Jednakże ani Kodeks pracy, ani Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie określają sposobu, w jaki powinno się informować pracowników o zagrożeniu. Powodem braku przedstawienia tej informacji w aktach prawnych może być fakt, że istnieje dużo przedsiębiorstw, w których pojawiają się różne zagrożenia (np. przy pracy biurowej głównym zagrożeniem jest praca przy monitorze, a podczas pracy w górnictwie największym zagrożeniem są osuwiska i oberwanie się skał). Ciężkość tych zagrożeń powoduje problem z określeniem częstotliwość z jaką powinno się informować pracownika. Dlatego treść i sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym został powierzony odpowiedzialności, uczciwości oraz pomysłowości pracodawców.

Miejsce określające sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym

Główny sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym przedstawiony powinien zostać w regulaminie pracy (zgodnie z art. 1041 §1 pkt 8 Kodeksu pracy). Informacje jakie należy w nim zamieścić to: obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową, a także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiążą się z wykonywaną pracą. Pojawia się problem, jeśli w miejscu pracy nie ma regulaminu, np. w sytuacji, gdy jest zatrudnionych mniej niż 50 pracowników, wtedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania takiego dokumentu. Mimo tego nie zostaje on zwolniony ze zobowiązań dotyczących powiadamiania pracownika o zagrożeniach.

Sposoby informowania pracowników o ryzyku zawodowym

Wymienia się formę pisemną jako sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym. Zaleca się, aby zostało ono przedstawione w formie specjalnych kart zagrożeń zawodowych, które powinny zawierać takie informacje jak:

 • ogólne informacje i częstotliwość wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wykaz osób zatrudnionych w warunkach przekraczających wartość najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników, a także wysokość stopy procentowej składki z ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych na wszystkich stanowiskach znajdujących się w przedsiębiorstwie w przeciągu ostatnich dwóch lat,
 • określenie w bardziej szczegółowy sposób wypadków przy pracy uwzględniając: liczbę, rodzaj, a także przyczyny rozdzielając na konkretne stanowisko pracy i wydział,
 • sposoby działania mające na celu ochronę przed zagrożeniami i wypadkami, określając rzetelne, umiejscowione wiadomości o zapobieganiu wypadkom,
 • określenie w bardziej szczegółowy sposób informacji o chorobach zawodowych podając zagrożenia jak może powodować, liczbę i rodzaje orzeczonych chorób,
 • sposoby ochrony przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi,
 • dane o zachorowalności pracowników zakładu i wydziału, a także informacje dotyczące typowych przeciwwskazań lekarskich do pracy na konkretnym stanowisku,
 • informacje na temat zmian chorobowych oraz etiologii zawodowych występujących u pracowników na konkretnym stanowisku lub wydziale. W sytuacji, gdy będą znane choroby na danym stanowisku pracy i wręcz będą z nimi kojarzone czynniki oddziałujące na pracownika, może to skutkować bardziej trafną pomocą lekarską,
 • wyniki badań wielkości stężeń i natężeń czynników szkodliwych środowiska pracy oraz przekroczone wartości NDS i NDN – w odniesieniu do stanowiska pracy oraz wydziału,
 • wyznaczenie czynników rakotwórczych w środowisku pracy,
 • ukazanie awaryjności urządzeń technicznych, a także miejsca magazynowania zbiorników, w których przechowywane są substancje niebezpieczne,
 • określenie możliwości wybuchu spowodowanego przez mieszaniny:
  • powietrza z palnymi gazami,
  • powietrza z parami palnymi rozpuszczalników organicznych,
  • pyłowo-powietrznymi,
 • informacje dotyczące sytuacji stanowiących bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia oraz prace, których nie można wykonywać w pojedynkę.

Najlepszym rozwiązaniem jest, aby treść karty zagrożenia zawodowego była opracowana przez osoby mające wiedzę o zagrożeniach pojawiających się na stanowiskach o najniższym szczeblu w przedsiębiorstwie. Przed zapoznaniem pracowników z ryzykiem zawodowym najpierw musi być ona uzupełniona i zweryfikowana przez pracodawcę. W sytuacji, gdy firma dopiero co powstała lub jeśli jest to małe przedsiębiorstwo i nie posiada dostatecznej liczby informacji o wypadkach i chorobach zawodowych, istnieje możliwość pozyskania takiego zestawienia od większych firm o podobnym typie działalności, albo uzyskać poradę z Państwowej Inspekcji Pracy. Warto zapamiętać, że treść karty zagrożenia zawodowego powinna być systematycznie aktualizowana po każdej istotnej zmianie techniki, technologii i organizacji pracy, wypadku przy pracy, powstaniu chorób zawodowych itp.

Sposoby informowania pracowników o ryzyku zawodowym, a najlepszy czas na zapoznanie

Dobrym czasem na poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym jest:

 • instruktaż ogólny - szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub szkolenie okresowe, gdzie przestawiane są zagrożenia na stanowisku pracy,
 • instruktaż stanowiskowy - przekazuje informacje szczegółowe,
 • przekazując pracownikowi do zapoznania dokument oceny ryzyka zawodowego.
Pokaż więcej wpisów z Kwiecień 2022

Polecane

Monter - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score

Monter - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score

68,25 zł brutto
65,00 zł netto
Spawacz - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score

Spawacz - Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score

68,25 zł brutto
65,00 zł netto
Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 407 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-27
Zgodnie z opisem dokumentacja była dostępna w wersji edytowalnej od ręki po opłaceniu. Edytowalność oferty pozwoliła na dopasowanie zakresu zagrożeń do zakresu czynności i wyposażenia.
2024-05-26
Super sklep
pixel